Stichting Music and Fun (MAF) - bron


Stichting Music and Fun werd in 1996 opgericht en in dat jaar vond ook in en rond het Trefpunt Beijum voor de eerste keer het MAF Funfestival plaats, vooral bedoeld om nieuwe bands de mogelijkheid te bieden zich te presenteren; veelal bands die onder de vleugels van MAF onstaan en/of oefenen, vaak met muzikanten uit Beijum. De Funfestivals ontwikkelden zich tot een vrolijk en veelkleurig wijkgebeuren met optredens, stands, sport, spel, kinderactiviteiten enz. Sinds de festiviteiten rond het 25-jarig bestaan van Beijum vindt het Funfestival twee keer per jaar plaats.

De Funfestivals zijn niet de enige activiteiten van MAF. Zo worden er muzieksessions gehouden in o.a. Ambiente. Beginnende muzikanten kunnen voor een geringe vergoeding gebruik maken van apparatuur, instrumenten en vervoer. Van de MAF oefen- en opnameruimte in Het Trefpunt wordt druk gebruik gemaak; ook tientallen basisschoolleerlingen maken jaarlijks in het kader van Vensterwijkactiviteiten kennis met het bespelen van muziek instrumenten. MAF werkt regelmatig mee aan het organiseren en uitvoeren van allerlei (muziek) activiteiten in Beijum en elders. Ook ideeën voor muziekactiviteiten?

contact: Thijs van Oosten, tel. 0505410231